Strona główna/Kontakt/Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Promedica Przychodnia Leśna informuje, że osoby mające trudności w komunikacji (głuche, słabosłyszące) lub z innymi szczególnymi potrzebami, mogą w naszym ośrodku skorzystać z tłumacza języka migowego online.

Usługa jest bezpłatna dla pacjentów zadeklarowanych w Promedica GP sp. z o.o. Przychodnia Leśna w Bydgoszczy, czyli osób uprawnionych będących osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami.

Aby umówić się na wizytę, należy minimum dzień wcześniej dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Zgłoszenie należy kierować na adres mailowy: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub pod nr telefonu: 52 320 11 17. W razie nagłej sytuacji np. pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta ze szczególnymi potrzebami, możliwe jest przyjęcie pacjenta w ten sam dzień po uprzednim ustaleniu godziny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko pacjenta
  • Krótkie określenie problemu
  • Propozycję terminu
  • Kontakt zwrotny (numer telefonu)

Tłumaczenie PJM

Informacja o dostępności informacyjno-komunikacyjnej Przychodni Leśnej

Przychodnia Leśna mieści się w Bydgoszczy w budynku przy ulicy Czerkaskiej 22. Dojście do budynku z parkingu jest wolne od przeszkód. Osoby z niepełnosprawnościami mogą podjechać samochodem pod same drzwi główne placówki. Do przychodni dojść można przez jedno wejście główne. Przed budynkiem znajduje się obszerny parking dla pacjentów. Jest on bezpłatny. W budynku znajduje się winda. Windą można pokonać półpiętro i dotrzeć do gabinetów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz udać się na I piętro Przychodni Leśnej do Oddziału Rehabilitacji.

Rejestracja Ogólna Przychodni Leśnej:

Po wejściu do poradni znajduje się przedsionek, gdzie po lewej stronie jest winda, którą dotrzeć można na pierwsze piętro przychodni. Drzwi wejściowe prowadzą do głównego holu Przychodni Leśnej, gdzie znajduje się Rejestracja Ogólna przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami z obniżoną ladą dla wózków inwalidzkich i głośnikiem wzmacniającym głos dla osób niedosłyszących.

Przy rejestracji ogólnej znajduje się mapa z planem tyflograficznym całej przychodni przeznaczona dla osób niewidomych. W razie konieczności, w danym dniu osoba pracująca na dyżurze wyjdzie po pacjenta do drzwi wejściowych, o godzinie w której pacjent jest umówiony i przeprowadzi do gabinetu, do którego chce się on udać.

Po prawej i lewej stronie rejestracji jest szeroki korytarz, prowadzący do gabinetów lekarskich. Korytarz posiada zaznaczone ścieżki dla osób niedowidzących oraz specjalne balustrady. Na korytarzu dostępne są miejsca siedzące dla pacjentów.

Punkt pobrań:

Po lewej stronie, przy rejestracji ogólnej znajduje się Punkt Pobrań Vitalabo, w którym pacjent może wykonać badania laboratoryjne oraz odebrać wyniki.

Gabinety lekarskie:

Po lewej stronie od Rejestracji Ogólnej przechodząc półpiętro (można pokonać je schodami lub windą) znajdują się gabinety lekarskie.

Poradnia dla Dzieci:

Gabinet nr 1 i nr 2 to Poradnia dla dzieci. Poradnia posiada oddzielną poczekalnię dla dzieci. Po lewej stronie, w poczekalni znajdują się miejsca siedzące dla pacjentów.

Gabinet nr 1 to gabinet lekarski dla dzieci.

Gabinet nr 2 to gabinet szczepień dla dzieci.

Gabinety nr 3, 4, 5, 7 to gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Gabinet nr 6 to gabinet zabiegowy.

Gabinet nr 9 to gabinet ginekologiczno-położniczy.

Gabinety nr 13 do 16 to gabinety lekarskie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Znajdują się one wzdłuż korytarza począwszy od Rejestracji Ogólnej w prawo.

Pracownia RTG:

Na parterze, na końcu korytarza znajduje się Rejestracja do pracowni RTG oraz gabinety pracowni RTG.

W gabinecie nr 17 zrobisz prześwietlenie. Wyniki odbierzesz w Rejestracji pracowni RTG.

Toalety:

Toaleta dla pacjentów z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze po lewej stronie od Rejestracji Ogólnej oraz na I piętrze, przy oddziale rehabilitacji.

Rehabilitacja:

Na I piętrze znajdują się gabinety Oddziału Rehabilitacji. Na I piętro pacjenci dotrzeć mogą windą. Na korytarzu mieści się mapa tyflograficzna dla osób niewidomych, ukazująca rozmieszczenie pomieszczeń na I piętrze.

W gabinecie nr 24 pacjenci zarejestrować się mogą na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Gabinet 24 to sala ćwiczeń. Wewnątrz znajdują się wydzielone dwie przebieralnie: damska i męska, sprzęty do rehabilitacji, klatki do ćwiczeń w odciążeniu.

Gabinet 23 to miejsce, gdzie pacjenci poddawani są zabiegom przy użyciu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

Gabinet 22 to gabinet masażu oraz gabinet, w którym pacjenci poddawani są kąpieli wirowej kończyn.

Korytarz przed gabinetami Oddziału Rehabilitacji Przychodni Leśnej jest szeroki duży. Znajdują się tam krzesła dla oczekujących na zabiegi pacjentów.

Administracja Przychodni Leśnej:

Gabinet nr 19 to gabinet Administracji Przychodni Leśnej. Znajduje się on na I piętrze na końcu korytarza.

Tłumaczenie PJM

do góry