Strona główna/Unia Europejska/Zwiększenie dostępu do informacji o udzielanych (..)

Zwiększenie dostępu do informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych

Logotypy UE

Promedica GP Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zwiększenie dostępu do informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych poprzez zakup oprogramowania do przesyłania w bezpieczny sposób wyników wykorzystywanych przez dostawców usług zdrowotnych.

Celem projektu było udoskonalenie procesu obsługi pacjentów poprzez cyfryzację wybranych składowych tego procesu. W wyniku przeprowadzonej inwestycji nasza spółka zakupiła 14 szt. licencji gotowego oprogramowania w postaci:

  1. Modułu „Połączenie z systemem zewnętrznym HL7 ver 2.3” - 1 szt. (licencja na system);
  2. Modułu „Pracownia radiologiczna (RIS)” - 2 szt. (licencje na stanowiska);
  3. Modułu "Gabinet lekarza" - 3 szt. (licencje na stanowiska);
  4. Modułu „Rejestracja zleceń ” - 2 szt. (licencje na stanowiska);
  5. Modułu „Podpisywanie podpisem elektronicznym (HZiCh, EDM, eRecepta, eZLA) - 5 szt. (licencje na stanowiska);
  6. Oracle Database Standard Edition 2 Processor License (CPU) ASFU - 1 szt. (licencja bezterminowa z instalacją na serwerze o maksymalnej pojemności 2 procesorów).

Ponadto zakupiono asystę wdrożeniową, jak również dwa środki trwałe w postaci aparatu RTG oraz aparatu USG.

Powyższe działania pozwoliły Promedica GP Sp. z o.o. na podniesienie jakości i dostępności informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych oraz usprawnienie obsługi pacjenta poprzez umożliwienie realizacji usług elektronicznych takich jak generowanie opisów zdjęć RTG i USG do formatu HL7 CDA i przesyłanie ich na stacje komputerowe w gabinetach placówki a w przyszłości na platformę krajową P1.

Ucyfrowienie usług diagnostyki obrazowej w naszej Placówce nie tylko skróciło proces samej diagnostyki, ale także wyeliminowało niepotrzebne kontakty pomiędzy pacjentem a lekarzem, co ma duże znaczenie w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (tak jak to miało miejsce w przypadki pandemii COVID-19).

Całkowita wartość inwestycji wynosiła 241 304,12 zł, z czego dofinansowanie z UE stanowiło 205 108,50 zł. ]

do góry